PLM: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerini öğrenmek ister misiniz?

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) - PLM Eğitimi ™

Kullandığınız PLM aracını kurum ihtiyaçlarınıza göre uyarlamaya odaklanırken, PLM'in asıl faydalarını gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

PLM devreye almaları, bir yazılım kurulumdan çok daha karmaşıktır. PLM aracını kurum kültürünüze, süreçlerinize ve kullandığınız yazılımlara göre uyarlamanız gerekir. Yaptığınız yatırımın ve harcadığınız iş gücünün tam karşılığını almak için, kurum hedeflerinize uygun bir yol haritası belirlemek ve en yüksek faydayı sağlayacak PLM modüllerine ve fonksiyonlarına öncelik vermek son derece kritiktir.

PLM Temel Kavramları, PLM'in Tarihi ve Yetenekleri

Ürün Yaşam Döngüsü Aşamaları ve PLM Modülleri

PLM'in Potansiyel Değeri ve Kurumlara Faydaları

PLM'in Kurum Süreçlerine Uyarlanması

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerini içselleştirerek, PLM yatırımınızın getirisini en üst seviyeye çıkartırabilirsiniz.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerine odaklanmak ve bu prensipleri içselleştirmek, PLM araçlarının kurumuzuna sağlayacağı asıl faydaları daha net görmenize imkan sağlar. Bu faydalara odaklanarak belirleyeceğiniz kısa, orta, uzun vade hedefler ve oluşturacağınız PLM Dönüşümü Yol Haritası ile kurum içi PLM yolculuğunuzu görünür hale getirebilir, PLM yatırımızın getirisi (ROI: Return on Investment) artırabilirsiniz.

Değişime olan direnç doğal bir tepkidir. Prosci’ın 59 ülkeden kuruluşları temsil eden 400’den fazla proje lideri ve değişim yönetimi profesyonelinin katılımı ile hazırladığı “Değişim Yönetiminde En İyi Uygulamalar” karşılaştırma raporuna göre çalışanların değişime direnmesinin 2 ana sebebinin Farkındalık eksikliği ve Bilinmeyene olan korku olduğunu ortaya koyuyor (kaynak).

PLM Dönüşümü / Devreye Alma projelerinde de, PLM kullanıcılarının farkındalık eksikliği ve bilinmezlikler sebebiyle değişime direnç göstermesi son derece olağandır.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerini öğrenmelerini sağladığınızda PLM kullanıcılarınız; PLM ‘in kabiliyetleri konusunda farkındalık kazanırlar, işleri daha doğru ve kolay yapmalarına imkan sağlayacak PLM yeteneklerini görerek kafalarındaki bilinmezliklerden uzaklaşırlar.

C düzeyindeki yöneticileri ikna etmeye çalışırken, sunduğunuz/önerdiğniz çözümünüzün onların stratejik hedeflerine, vizyonuna ve önceliklerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğini vurgulamak önemlidir. Çözümünüzün özelliklerine veya teknik ayrıntılara odaklanmak yerine çözümünüzün çıktılarını, fark yaratacğı noktaları ve sonuçlarını göstermelisiniz (kaynak).

Üst yönetim desteği, kurumlarda kültürel dönüşümü ve değişimi sağlamak için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerine hakim olmak, yapmayı planladığınız PLM yatırımı ile şirketinizin stratejik hedeflerine, vizyonuna ve önceliklerine yapabileceğiniz katkıyı daha net ortaya koymanıza imkan sağlar.

Şirketinizin gelirlerini, karlılığını ve pazar payını artırmasına; maliyetlerini, riskierini ve verimsizliklerini azaltmasına; inovasyon kabiliyetini ve rekabet avantajını geliştirmesine yönelik oluşturacağınız PLM Dönüşümü Yol Haritası ile hedeflediğiniz PLM yatırımı için ihtiyaç duyduğunuz bütçeye ulaşmak kolaylaşacaktır.

PLM: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

PLMegitimi.com Linkedin Sayfası

Sitede yer alan güncel içeriklerden ve planlanan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi prensiplerine odaklanmış eğitim tarihlerinden haberdar olmak; Türkiye'de PLM alanında çalışan diğer kişiler ile iletişim halinde olmak için PLMegitimi.com Linkedin sayfasını takip edebilirsiniz.